Những sản phẩm do Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Nhật Ý cung cấp đều được đổi trả

Những sản phẩm được đổi trả như sau: Các sản phẩm do lỗi nhà sản xuất, sản phẩm không hoạt động, sản phẩm bị hỏng hỏng do quá trình vận chuyển trước khi đến tay người tiêu dùng

Những sản phẩm được đổi trả sẽ đổi lại những sản phẩm mới 100% tương đương với sản phẩm được đổi trả.

Những sản phẩm không được đổi trả: Do khách hàng làm vỡ trong quá trình sử dụng, sử dụng sản phẩm sai mục đích gây đến hư hỏng, sử dụng sản phẩm sai kỹ thuật như chập cháy do cắm điện sai…